Lithops pseudotruncatella ssp. dendritica (Tok6)

Regular price $14.00 Sale

L. pseudotruncatella ssp. dendritica Tok6  (Klein Aub, Namibia)

(ex Tok Schoeman)

White/Grey bodies.  Flowers early in the season.